Katalog szkoleń


Szkolenie

Wymagania Dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego

Zapoznanie z nowymi wymaganiami nowej Ustawy o wyrobach medycznych, zapoznanie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi wprowadzenia do obrotu wyrobów medycznych na teren Unii Europejskiej

Adresaci szkolenia: Wytwórcy, dystrybutorzy, importerzy, serwisanci wyrobów medycznych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485:2016

Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji. Ćwiczenia utrwalające nabytą wiedzę, symulacyjny audit, egzamin. Uczestnik kursu, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat auditora wewnętrznego wg normy EN ISO 13485.

Adresaci szkolenia: wytwórcy wyrobów medycznych, dystrybutorzy, importerzy, serwisanci wyrobów medycznych.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24h)

więcej

Szkolenie

Analiza ryzyka i zarządzenie ryzykiem wyroby medyczne na bazie normy EN ISO 14971

Przedstawienie wymagań dyrektywy MDD w odniesieniu do zarządzania ryzykiem, na bazie wymagań normy PN-EN ISO 14971:2009. Szkolenie połączone z warsztatami, co umożliwi uczestnikom poznanie krok po kroku metod identyfikacji cech wpływających na bezpieczeństwo wyrobów, zagrożeń i sytuacji zagrażających oraz sekwencji zdarzeń przyczynowych.Omówione zostaną zasady oceny zagrożeń i ich akceptacji. Szkolenie obejmuje kwestie związanez przejściem od analizy ryzyka do zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem sposobów zmniejszania ryzyka, oceny ryzyka resztkowego itd. Na przykładach zostaną omówione wymagania normy EN ISO 14971 w odniesieniu do dokumentacji.

Adresaci szkolenia: wytwórcy, importerzy, dystrybutorzy wyrobów medycznych, serwisanci wyrobów medycznych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304

Przekazanie wiedzy i metodologii na temat walidacji oprogramowania, jako wyrobu medycznego.

Adresaci szkolenia: projektanci oprogramowania, pełnomocnicy SZJ, kierownicy produkcji w firmach gdzie produkuje się, serwisuje wyroby medyczne zawierające software jak i samodzielny oprogramowanie, które stanowi wyrób medyczny.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (10h)

więcej

Szkolenie

Wyroby medyczne z pogranicza

Syntetyczne przedstawienie problematyki dotyczącej wyrobów medycznych z pogranicza. Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium.

Adresaci szkolenia: firmy farmaceutyczne, producenci wyrobów medycznych z pogranicza farmacji.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Serwis wyrobów medycznych - obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13485 oraz wymagań prawnych

Celem szkolenia jest syntetyczne przedstawienie wymagań określonych w standardzie EN ISO 13485 oraz przepisach prawnych odnoszących się do serwisu wyrobów medycznych.
Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium.

Adresaci szkolenia: serwisanci wyrobów medycznych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normu IEC 62366

Przybliżenie i omówienie zakresu IEC PN-EN 62366:2008 jako normy zharmonizowanej z dyrektywą 93/42/EEC. Przedstawienie jej wymagań w kontekście wymaganych elementów dokumentacji technicznej wyrobu i analizy zarzadzania ryzykiem.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Ogólnopolska wymiana doświadczeń dla branży wyrobów medycznych

TÜV NORD Polska zaprasza wszystkie osoby odpowiedzialne za jakość i bezpieczeństwo wyrobów medycznych na: Ogólnopolską Wymianę Doświadczeń . Szczegóły wkrótce.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (h)

więcej

Szkolenie

Wymagania normy ISO 13485:3016

Nabycie wiedzy w zakresie wymagań normy EN ISO 13485.

Adresaci szkolenia: wytwórcy wyrobów medycznych, dystrybutorzy, importerzy, serwisanci wyrobów medycznych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 h)

więcej

Szkolenie

Warsztaty doskonalące dla Auditorów wewnętrznych ISO 13485

Uczestnicy szkolenia powinni: • nabyć umiejętność precyzyjnego formułowania i dokumentowania obserwacji z auditu – w szczególności niezgodności - w odniesieniu do kryteriów auditu, • utrwalić zasady prowadzenia auditu w tym: o spotkania otwierającego, o spotkania zamykającego, o komunikacji z audytowanymi i członkami zespołu auditorów.

Adresaci szkolenia: Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością wg ISO 13485:2016, pełnomocnicy ds. jakości, osoby zarządzające organizacją lub procesami dotyczącymi wyrobów medycznych (np. projektowanie, wytwarzanie, dystrybucja, instalacja, serwis, szkolenia użytkowników). W szkoleniu mogą wziąć także auditorzy „trzeciej strony” chcący doskonalić swój warsztat pracy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16h)

więcej

Szkolenie

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

CLEANROOM - Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Ocena kliniczna wyrobów medycznych - wymagania i ćwiczenia praktyczne

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Regulatory Affairs

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Zarys procesu rejetracji wyrobów medycznych w FDA

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Wymagania PN EN 60601-1 (Edycja 3.1 IEC 60601-1)

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16h)

więcej

Szkolenie

Walidacja procesu sterylizacji - ciepło wilgotne

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8h)

więcej

Szkolenie

Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

Czas trwania szkolenia: 8 dni (8h)

więcej

Szkolenie

Wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży. Aspekty prawne i warsztaty praktyczne z tworzenia dokumentacji

Czas trwania szkolenia: 8 dni (8h)

więcej

Strefa klienta

Witaj nieznajomy, Zaloguj się »


Kontakt

Małgorzata Chynowska Product Manager +48 22 276 37 97 +48 601 552 498 Tel. komórkowy m.chynowska tuv-nord.pl
Kornel Lukaszczyk Kierownik Jednostki Notyfikowanej nr 2274 +48 32 786 46 45 +48 693 620 824 Tel. komórkowy k.lukaszczyk